Hvordan velge driftjustering?
2023/03/31

Tradisjonell fiske og sportsfiske må velge riktig flyteevne når man justerer flåten. Følgende er noen grunnleggende faktorer som må tas i betraktning:

1.Dybde: Jo dypere vannet er, desto tyngre flåte trenger du for å kunne håndtere vekten av fiskelinjen og la agnet synke til ønsket dybde. For lett flåte vil være ustabil og forhindre at agnet går ned.

2.Strøm: Strømmen vil også påvirke valg av flåte. Ved sakte strøm kan mindre flåter brukes for å opprettholde følsomheten og flyte mer naturlig. Men ved høy hastighet kreves større flåter for å opprettholde balansen og unngå at flåten drifter bort.

3.Agn: Forskjellige agn krever forskjellige flyteevner. For eksempel vil lettere flåter hjelpe etterligningsagn til å flyte mer naturlig og øke agnets effektivitet. Tyngre flåter skal brukes med tyngre agn for å sikre at de holdes stabilt på ønsket posisjon.

4.Lengden på fiskeutstyr: Lengden på fiskeutstyret vil også påvirke valget av flåte. Hvis fiskeutstyret er kort, kan lettere flåter brukes for å opprettholde følsomheten; mens hvis fiskeutstyret er lengre, må en tyngre flåte brukes for å kontrollere flytestabiliteten.

5.Vindstyrke: I tilfelle av vind, må en tyngre flåte velges for å unngå at vinden påvirker flåten og flyter agnet mot feil posisjon.

6.Fiskeplassmiljø: Forskjellige fiskeplassmiljøer krever forskjellige flåtevalg. For eksempel trenger dypvannsområder litt tyngre flåter, mens grunne områder kan bruke lettere flåter.

Alt i alt må du vurdere de spesifikke omstendighetene når du velger og justerer flåte. Du må også prøve og justere hele tiden for å finne den mest passende flyteevnen.

AD
Artigo