Hvordan binde fiskesnøret på fiskestangen på norsk?
2023/05/23

Å binde fiskesnøret på fiskestangen kan gjøres på ulike måter, avhengig av typen fiskesnøre og fiskestang som brukes. Her er en vanlig metode:

1.Ha klart fiskesnøre, fiskestang og fiskekrok.

2.Løsne fiskesnøret fra snelle og før det gjennom stangringene (eller snellefestet) og opp til toppen av stangen.

3.Før fiskesnøret gjennom øyeringenene på toppen av stangen og de neste øyeringene nedover stangen. Stram snøret moderat og hold det jevnt når du gjør dette.

4.Bind på fiskekroken i enden av fiskesnøret og juster med flåte eller annet utstyr etter behov før du begynner å fiske.

Viktig påminnelse: Når du binder fiskesnøre, må du sørge for at linjen ikke blir klemt fast og at alle tilkoblingspunkter er godt sikret.

AD
Artigo