Hvordan kaste fiskesnøre?
2023/06/16

Fiske kastelinje trinnene er som følger:

1.Ta tak i fiskestangen, slipp ut linen og la fisken flåten (eller agnet) falle fritt.

2.Når fisken flåten (eller agnet) nærmer seg vannoverflaten, sving stangen fremover og samtidig slippe linjen i hånden. Dette vil kaste flåten (eller agnet) lenger ut i vannet.

3.Når fisken flåten (eller agnet) treffer vannet, stram til stangen for å få flåten (eller agnet) til å flyte opp.

4.Vugg stangen forsiktig med hånden for å få fisken til å registrere agnets tilstedeværelse.

Det er viktig å velge riktig fiskesett, flåt eller agn og fiske teknikk avhengig av forskjellige fiskesteder og målfisken. I tillegg bør du mestre styrken og vinkelen for å unngå problem som knute på linjen og vanskeligheter med å få agnet til å synke ned i vannet.

AD
Artigo