Hvordan håndtere sterke vinder og bølger under kystfiske?
2023/05/16

Når man fisker ved sjøen med stang og kroker, og det oppstår sterk vind og høye bølger, er det viktig å prioritere sikkerheten. Her er noen tips om hvordan man kan håndtere situasjonen:

1.Observert havforholdene nøye. Hvis du legger merke til at det er for mye vind og bølger, anbefales det å midlertidig avbryte fisket og raskt trekke seg tilbake til et trygt område.

2.Hvis du allerede har startet fiskeaktiviteten, må du umiddelbart trekke stangen og snøret tilbake, og pakke sammen utstyret ditt. Deretter kan du gradvis bevege deg mot fjernere områder fra kysten, og prøve å holde balansen og redusere kroppens gyngende bevegelse så mye som mulig.

3.Mens du beveger deg, bør du holde en lav profil, gå sidelengs og redusere motstanden og risikoen for store bølger. Samtidig må du være oppmerksom på miljøet rundt deg, og unngå å bli tatt av bølgene.

4.Hvis du ikke kan trekke deg tilbake, må du forsøke å finne steiner eller andre gjenstander som kan beskytte deg, og be om hjelp fra redningspersonell hvis det er nødvendig.

Alt i alt, når man fisker ved sjøen med stang og kroker, er sikkerhet det viktigste. Hvis du opplever farlige situasjoner som sterk vind eller høye bølger, må du ta umiddelbare tiltak for å sikre din egen sikkerhet.

AD
Artigo